Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
804

I C 427/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-12-03

Data publikacji: 2019-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 427/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2018r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: EWA MICIURA po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa G. J. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w Ł. o uchylenie uchwały powództwo oddala. Sygn. akt I C 427/18 UZASADNIENIE Powódka G. J. w pozwie skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w Ł. , wskazując
Czytaj więcej»

I C 430/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2020-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 430/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: EWA MICIURA po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa D. W. przeciwko L. C. o ochronę dóbr osobistych 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda D. W. na rzecz pozwanego L. C. kwotę 2.460 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu; 3 nakazuje pobrać od powoda D. W. na rzecz Skarb
Czytaj więcej»

I C 435/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-04-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 435/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa K. T. przeciwko J. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. W. na rzecz powoda K. T. kwotę 84.286,89 złotych (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 89/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 439/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 439/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: ALICJA GŁADYSIAK po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) K. C. , (...) sp. jawna w P. o zwolnienie od egzekucji I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) Spółki z o.o. w K. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

I C 463/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-06-13

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 463/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2014r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: MONIKA CHRZANOWSKA po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014r. r. w Ł. na rozprawie, sprawy z powództwa E. S. (1) , J. S. (1) , E. S. (2) i Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. S. (1) kwotę 30.000 / trzydzieści/ tysięcy złotych wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 468/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2020-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 468/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0.0.0.0.2. Dnia 4 listopada 2016 r., SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM w składzie: PRZEWODNICZĄCA: ANNA KACPRZYK, PROTOKOLANTKA: MONIKA CHRZANOWSKA, po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Łomży, sprawy z powództwa Z. W. przeciwko W. S. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, I powództwo oddala; II zasądza od powoda Z. W. na rzecz pozwanego W. S. kwotę 377 (trzystu siedemdziesięciu siedmiu) złotych tytułem kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 499/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakazy wymienione w art. 35 krio są konsekwencją ukształtowania wspólności ustawowej jako bezudziałowej wspólności łącznej trwającej aż do chwili jej ustania. Takie czynności nawet dokonywane na zgodny wniosek małżonków są bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 paragraf 1 k.c.
Sygn. akt I C 499/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: MONIKA ZUZGA po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2017r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa A. G. przeciwko G. G. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I powództwo oddala; II zasądza od powódki A. G. na rzecz pozwanego G. G. (1) kwotę 10.817 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. I C 499/17 UZASA
Czytaj więcej»

I C 221/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 221/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Wiesława Kozikowska Protokolant: Monika Zuzga po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa T. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Augustowie o odszkodowanie I powództwo oddala; II zasądza od powoda T. S. na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 5.400 zł tytułem k
Czytaj więcej»

I C 229/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 229/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r. w Łomży sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę, rentę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. S. , tytułem zadośćuczynienia, kwotę 300.000 /trzysta tysięcy/ złotych wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwo
Czytaj więcej»

I C 230/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2020-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 230/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Wiesława Kozikowska Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w Łomży sprawy z powództwa T. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Pułtusku i Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku o zapłatę I powództwo oddala; II odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania w sprawie.
Czytaj więcej»