Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
373

I C 603/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 603/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Andrzej Kordowski Protokolant: Edyta Filipkowska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa K. S. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda K. S. kwotę 91.905,50 zł ( dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 czerwca 2014
Czytaj więcej»

I C 615/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-06-25

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 615/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2014r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT : BEATA JAGIELSKA po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa P. P. (1) i Z. P. przeciwko R. D. , K. S. i H. P. o ustalenie I ustala, że dokonane aktem notarialnym z dnia 20 lipca 2004r sporządzonym przez Notariusza J. R. A (...) , przeniesienie udziałów w zabudowanej dz
Czytaj więcej»

I C 624/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 624/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2014r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 r. w Łomży sprawy z powództwa Gminy N. przeciwko Z. D. (1) o zapłatę 96.103,17 zł. I zasądza od pozwanego Z. D. (1) na rzecz powoda Gminy N. kwotę 92.738,16 zł. / dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 16/100 groszy / wraz z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 632/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 632/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2014r Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 r. w Łomży sprawy z powództwa M. S. (1) i R. S. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. na rzecz powoda M. S. (1) kwotę 40.000 / czterdzieści tysięcy/ złotyc
Czytaj więcej»

I C 726/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 726/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016r. Sąd (...) Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : (...) Protokolant : (...) po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) i T. S. przeciwko D. M. i Z. M. (1) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty z dnia 28 lipca 2015r. i powództwo oddala; II zasądza solidarnie od M. S. (1) i T. S. tytułem zwrotu kosztów procesu: na rzecz D. M. kwotę 7.367 złotych, a na rzecz Z. M. (1) k
Czytaj więcej»

I C 746/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 746/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Joanna Rawa Protokolant: Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa T. P. , R. P. i J. P. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz T. P. kwotę 90.000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»

I C 758/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 758/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: EWA MICIURA po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa głównego Z. K. przeciwko B. Z. o zapłatę 66.658,41 zł. z powództwa wzajemnego B. Z. przeciwko Z. K. o zapłatę 52.000 zł. oraz z połączonego powództwa B. Z. przeciwko Z. K. o zapłatę 25.166,58 zł. 1 zasądz
Czytaj więcej»

I C 752/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-12-10

Data publikacji: 2013-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 752/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Eugeniusz Dąbrowski Protokolant Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2013 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa Miasta Ł. przeciwko C. Z. o nakazanie sprostowania treści publikacji I nakazuje pozwanemu C. Z. publikację na łamach Gazety (...) oraz na portalu (...) sprostowań o treści: a „Na terenach planowanych jako specjalna
Czytaj więcej»

I C 790/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 790/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO (...) PROTOKOLANT: (...) po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa A. H. i K. H. (1) przeciwko D. J. (1) i M. J. o rozwiązanie umowy dożywocia 1 powództwo oddala; 2 nakazuje ściągnąć od Skarbu Państwa- Sądu (...) na rzecz adwokata W. B. kwotę 3.600 zł. powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagr
Czytaj więcej»

I C 783/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-09-16

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 783/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2013r SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: MONIKA CHRZANOWSKA po rozpoznaniu w dniu 2 września 2013 r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa W. K. (1) i S. K. przeciwko A. K. (1) oraz małoletnim K. K. (1) i J. K. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego A. K. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I powództwo oddala; II zasądz
Czytaj więcej»