Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
388

II Kow 1457/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II 1. Kow 1457/16el POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Łomży w II Wydziale Karnym Sekcja Penitencjarna w składzie: Przewodniczący - SSO Jan Leszczewski Protokolant - st. sekr. sądowy Tomasz Roszkowski przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej - S. M. po rozpoznaniu wniosku obrońcy w sprawie skazanego A. S. s. H. na posiedzeniu w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego na podstawie art. 15 §1 k.k
Czytaj więcej»

II Kz 38/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: zaskarżone zarządzenie utrzymać w mocy.
Sygn. akt II Kz 38/14 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Małachowska (spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Mieczkowska SO Jan Leszczewski Protokolant: Katarzyna Fabiszewska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łomży - J. C. po rozpoznaniu w sprawie T. P. skazanego z art. 244kk i inne na skutek zażalenia skazanego na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w (...) , VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. z dnia 18.02.
Czytaj więcej»

III U 433/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Sygn. akt III U 433/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Janusz Wyszyński Protokolant : st. sekr. sąd. Katarzyna Gawrońska po rozpoznaniu 28 października 2015 r. w Ł. sprawy (...) w S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. z udziałem zainteresowanego D. O. (1) o ustalenie istnienia ubezpieczenia społecznego na skutek odwołania (...) w S. od
Czytaj więcej»

III U 368/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-08-20

Data publikacji: 2014-12-16

trafność 100%

Sygn. akt III U 368/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO JANUSZ WYSZYŃSKI PROTOKOLANT: Małgorzata Wójcicka po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2014r. w Łomży sprawy J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania J. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 16 października 2013 r. Nr (...) 1 zmie
Czytaj więcej»

III U 523/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-07-18

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. w sprawie K 2/12 odnosi się do emerytów, którzy kontynuują zatrudnienie istniejące przed przyznaniem emerytury. Skutki tego wyroku są takie, że tylko w przypadku osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8.01.2009 r. do 31.12.2010 r. tj. po uchyleniu art. 103 ust. 2a ustawy o (...)
Sygn. akt III U 523/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Sławomir Bagiński Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 r. w Łomży sprawy A. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania A. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr (...) o
Czytaj więcej»

III U 638/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla wykazania uprawnień do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS koniecznym jest stwierdzenie koniunkcji: istnienia całkowitej niezdolności do pracy oraz jej powstania w okresach wymienionym w pkt 1 lub 2 tego przepisu, czyli przed ukończeniem 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, (...)
Sygn. akt III U 638/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : sekr. sąd. Małgorzata Wójcicka po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy J. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o rentę rodzinną na skutek odwołania J. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 27 czerwca
Czytaj więcej»

III U 722/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-10-08

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Niezgodność z Konstytucją przepisu art. 103a ustawy emerytalnej w odniesieniu do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. - bez konieczności rozwiązania stosunku pracy została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12, a zatem dopiero po (...)
Sygn. akt III U 722/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Sławomir Bagiński Protokolant : sekr. sąd. Anna Kowalska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. w Łomży sprawy I. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o wypłatę odsetek na skutek odwołania I. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 12 lipca 2013 r. N
Czytaj więcej»

III U 765/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-03-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: okres wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia nie jest wliczony do okresu pracy w szczególnych warunkach od osiagnięcia którego naliczane jest prawo do wcześniejszej emerytury
Sygn. akt III U 765/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu 19 lutego 2014 r. w Ł. na rozprawie sprawy H. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania H. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z 13 września 2013 r. Nr (...) oddal
Czytaj więcej»

III U 1045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: o uznaniu zatrudnienia za pracę w szczególnych warunkach nie przesądza nazwa stanowiska użyta przez pracodawcę, lecz pozytywna weryfikacja dokumentu pod kątem zgodności rzeczywiście wykonywanej przez pracownika pracy z ustawowymi wymaganiami.
Sygn. akt III U 1045/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu 19 lutego 2014 r. w Ł. na rozprawie sprawy J. N. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania J. N. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z 23 października 2013 r. N
Czytaj więcej»

I Ca 218/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I Ca 218/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Andrzej Kordowski / spr./ Sędziowie : Eugeniusz Dąbrowski, Wiesława Kozikowska Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018r.w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku K. C. z udziałem Gminy K. o rozgraniczenie na skutek apelacji wnioskodawcy i uczestnika postepowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 16 marca 201
Czytaj więcej»