Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
810

I Ca 172/20

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-06-10

Data publikacji: 2020-07-02

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 172/20 POSTANOWIENIE Dnia 10 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie: Małgorzata Mieczkowska Andrzej Kordowski Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku A. B. z udziałem W. J. , K. C. i A. C. o rozgraniczenie na skutek apelacji uczestnika W. J. oraz uczestników K. C. i A. C. od postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn.
Czytaj więcej»

I Ca 170/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 170/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: Joanna Rawa Janusz Wyszyński Protokolant: Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku B. D. z udziałem M. D. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w Zambrowie VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w W. Mazowieckiem z dnia 18
Czytaj więcej»

I Ca 183/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-07-04

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

****** poczatektekstu (...) _01 [ Przewodniczący 00:01:13.000 ] Sąd wygłosi uzasadnienie w sprawie Ca 183/18. Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Łomży po rozpoznaniu sprawy z powództwa P. T. (1) przeciwko J. T. o zadośćuczynienie, w punkcie pierwszym zasądził od J. T. na rzecz P. T. (1) kwotę 20000 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 września 2016 roku do dnia zapłaty i w punkcie drugim ustalił, że koszty postępowania ponosi J. T. w 100 procentach, pozostawi
Czytaj więcej»

I Ca 185/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: Anna Kacprzyk, Wiesława Kozikowska Protokolant: Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy S. - Zakładu (...) w S. przeciwko K. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w W. Mazow
Czytaj więcej»

I Ca 185/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-05-13

Data publikacji: 2020-06-22

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 185/20 UZASADNIENIE Powódka (...) Sp. z o.o. w G. reprezentowana przez pełnomocnika kwalifikowanego w pozwie z dnia 18 grudnia 2019 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 1697,04 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. Uzasadniając dochodzone roszczenie o zapłatę wskazano, że powód zawarł umowę o powierniczy przelew wierzytelności w dniu 10 listopada 2019 r., na podstawie to którego nabył wierzytelność od J. K. i wspól
Czytaj więcej»

I Ca 191/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 191/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: SSO Anna Kacprzyk SSO Eugeniusz Dąbrowski Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko W. S. , A. S. , L. K. i E. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na skutek apelacji pozwanej W. S.
Czytaj więcej»

I Ca 188/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-09-12

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 188/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO andrzej kordowski /spr./ Sędziowie: SSO Eugeniusz Dąbrowski SSO włodzimierz wójcicki Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 r. w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku W. K. (1) i H. K. z udziałem W. W. (1) i K. W. o rozgraniczenie na skutek apelacji W. W. (1) od postanowienia Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 29 kwietnia 2013r. sygn. a
Czytaj więcej»

I Ca 191/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 191/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie: Andrzej Kordowski (spr.) Janusz Wyszyński Protokolant: Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. i H. P. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ł. o zapłatę na skutek apelacji powoda R. P. od wyroku Sądu Rejonowego w Łomż
Czytaj więcej»

I Ca 192/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wytoczenie powództwa przez osobę niemającą zdolności procesowej (ubezwłasnowolniona całkowicie), za którą działa wprawdzie jej rzedstawiciel ustawowy (opiekun), ale nielegitymujący się wymaganym zezwoleniem sądu na wytoczenie powództwa, jest równoznaczne z niedziałaniem za powoda przedstawiciela ustawowego. Taki brak powoduje odrzucenie (...)
Sygn. akt I Ca 192/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Janusz Wyszyński (spr.) Sędziowie: Włodzimierz Wójcicki Anna Kacprzyk Protokolant: Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. L. reprezentowanego przez opiekuna prawnego T. T. przeciwko J. L. i Z. L. o zamianę dożywocia na rentę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 17
Czytaj więcej»

I C 758/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 758/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: EWA MICIURA po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa głównego Z. K. przeciwko B. Z. o zapłatę 66.658,41 zł. z powództwa wzajemnego B. Z. przeciwko Z. K. o zapłatę 52.000 zł. oraz z połączonego powództwa B. Z. przeciwko Z. K. o zapłatę 25.166,58 zł. 1 zasądz
Czytaj więcej»