Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
447

I C 161/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 161/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko H. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego H. G. (1) na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 76.061,79 złotych (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt je
Czytaj więcej»

I C 229/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 229/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r. w Łomży sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę, rentę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. S. , tytułem zadośćuczynienia, kwotę 300.000 /trzysta tysięcy/ złotych wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwo
Czytaj więcej»

I C 251/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014r SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: EWA MICIURA po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa C. R. przeciwko Gminie N. o zapłatę 259.275,62zł. 1 zasądza od pozwanej Gminy N. na rzecz powoda C. R. kwotę 188.698 / sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem/ złotych wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 256/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 256/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY I WYDZIAŁ CYWILNY W SKŁADZIE: Przewodniczący Krzysztof Adamiak Protokolant Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa G. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Białymstoku, Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku reprezentowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę 349.821,87 złotych I zasądza
Czytaj więcej»

I C 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 262/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: MONIKA CHRZANOWSKA po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa M. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w Ł. przy ul. (...) o uchylenie uchwały powództwo oddala. I C 262/17 UZASADNIENIE Powódka M. K. reprezentowana przez ojca S. I. (1) wniosła o uchylenie Uchwały Nr (
Czytaj więcej»

I C 264/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: ANNA SOBIESKA po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa T. S. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w (...) o zapłatę 100.000 zł. 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki T. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pols
Czytaj więcej»

I C 13/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 13/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący E. D. Protokolant Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Łomży sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. przeciwko Gminie M. Z. i Syndykowi Masy Upadłości Zakładu Budowlano- (...) Spółki Jawnej w upadłości likwidacyjnej o stwierdzenie nieważności umowy I oddala powództwo; II odstępuje od obc
Czytaj więcej»

I C 15/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 15/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Joanna Rawa Protokolant Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko P. P. (1) o stwierdzenie nieważności umowy I powództwo oddala; II zasądza od S. P. na rzecz P. P. (1) kwotę 7217 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu; III nakazuje pobrać od S. P. na rzecz Skarbu Państwa ( Sądu O
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-10-06

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2014r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: IWONA WIŚNIEWSKA po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014r.. r. w Ł. na rozprawie, sprawy z powództwa M. T. (1) , M. T. (2) i W. W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki W. W. kwotę 100.000/sto tysięcy/ złotych wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 50/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 50/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: KATARZYNA KARWOWSKA po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019r. r. w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa W. M. (1) , H. M. , J. M. (1) , małoletniego R. M. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową W. M. (1) i małoletniej K. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową W. M. (1) przeciwko pozwanemu (...)
Czytaj więcej»