Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
333

III U 217/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Termin "Nauczyciel" w rozumieniu art.88 ust 1 Karty Nauczyciela odnosi się do osoby, która wykonywała pracę nauczyciela w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela. Osoba taka nie traci statusu nauczyciela po ustaniu stosunku pracy i podjęciu zatrudnienia w innym zawodzie.
Sygn. akt III U 217/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : st. sekr. sąd. Małgorzata Olszewska po rozpoznaniu 8 września 2015 r. w Ł. sprawy A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z 27 kwietnia 2015 r. Nr (...) 1 zmienia z
Czytaj więcej»

III U 523/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-07-18

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. w sprawie K 2/12 odnosi się do emerytów, którzy kontynuują zatrudnienie istniejące przed przyznaniem emerytury. Skutki tego wyroku są takie, że tylko w przypadku osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8.01.2009 r. do 31.12.2010 r. tj. po uchyleniu art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153. poz.1227 ze zm.), a przed wejściem w życie art. 103a tej ustawy, nie ma podstaw do zawieszenia emerytury.
Sygn. akt III U 523/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Sławomir Bagiński Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 r. w Łomży sprawy A. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania A. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr (...) o
Czytaj więcej»

III U 765/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-03-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: okres wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia nie jest wliczony do okresu pracy w szczególnych warunkach od osiagnięcia którego naliczane jest prawo do wcześniejszej emerytury
Sygn. akt III U 765/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu 19 lutego 2014 r. w Ł. na rozprawie sprawy H. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania H. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z 13 września 2013 r. Nr (...) oddal
Czytaj więcej»

I Ca 136/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 136/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie: Anna Kacprzyk Andrzej Kordowski (spr.) Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko Gminie J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 7 marca 2017 r. sygn. akt I C 1373/15 I apelację oddala; II zasądza od poz
Czytaj więcej»

I C 15/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 15/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Joanna Rawa Protokolant Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko P. P. (1) o stwierdzenie nieważności umowy I powództwo oddala; II zasądza od S. P. na rzecz P. P. (1) kwotę 7217 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu; III nakazuje pobrać od S. P. na rzecz Skarbu Państwa ( Sądu O
Czytaj więcej»

I Ca 139/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 139/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: Krzysztof Adamiak, Eugeniusz Dąbrowski Protokolant: Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku W. A. z udziałem J. A. (1) , H. K. (1) , E. T. (1) , S. A. (1) , S. A. (2) i I. A. o dział spadku i zniesienie współwłasności na skutek apelacji uczestnika S. A. (2) od postanowienia Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

I Ca 164/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 164/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: Anna Kacprzyk Andrzej Kordowski Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Pułtusku o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 8 lutego 2017 r. sygn. akt I C 614/1
Czytaj więcej»

I Ca 154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 154/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie: Anna Kacprzyk Andrzej Kordowski (spr.) Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko E. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 23 lutego 2017 r. sygn. akt I C 1290/16 apelację odd
Czytaj więcej»

I Ca 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 32/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: SSO Anna Kacprzyk SSO Andrzej Kordowski Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej N. Ł. i J. Ł. (1) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową J. Ł. (2) przeciwko M. Ł. o podwyższenie alimentów na skutek apelacji małoletnich p
Czytaj więcej»

II Ko 179/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: zaliczyć skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie Sądu Okręgowego w O. - łacznie: 2 lata i 8 miesięcy, na poczet kary 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł., zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w B. i uznać ją za wykonaną w całości.
Sygn. akt II Ko 179/13 (II K 63/10) POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Małachowska Protokolant: Aneta Zdancewicz przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w sprawie S. W. skazanego za czyn z art. 13§1kk w zw. z art. 18§2kk w zw. z art.148§ 1k .k. w przedmiocie zaliczenia okresu tymczasowego aresztowania na podstawie art. 417 k.p.k. postanawia: zaliczyć skazanemu S. W. okres rzeczywistego po
Czytaj więcej»