Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
353

I C 263/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa kredytu a umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
Sygn. akt I.C 263/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : Joanna Rawa Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko D. K. o zapłatę I zasądza od D. K. na rzecz (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 89.326,51 ( osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 51/100) złotych
Czytaj więcej»

I C 149/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie kryteriów kary umownej a skuteczność jej dochodzenia
Sygn. akt I C 149/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Joanna Rawa Protokolant: Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa głównego P. W. (1) przeciwko M. K. (1) o zapłatę kwoty 41.067 zł oraz z powództwa wzajemnego M. K. (1) przeciwko P. W. (1) o zapłatę kwoty 80.890,67 zł I oddala powództwo główne; II oddala powództwo wzajemne III
Czytaj więcej»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 283/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017r. w Łomży sprawy z powództwa E. Z. i T. Z. przeciwko M. Z. (1) i M. Z. (2) o rozwiązanie umowy dożywocia I powództwo oddala; II odstępuje od obciążania powodów kosztami procesu; III nakazuje pobrać od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łomży na r
Czytaj więcej»

I Ca 287/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchybienie obowiązkowi zapięcia pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego usprawiedliwia ograniczenie odpowiedzialności pozwanego ubezpieczyciela
Sygn. akt I Ca 287/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesława Kozikowska (spr.) Sędziowie: SSO Eugeniusz Dąbrowski SSO Krzysztof Adamiak Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 5 czerwca 20
Czytaj więcej»

I Ca 318/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uzgodnienie treści kw z rzeczywistym stanem prawnym
Sygn. akt I Ca 318/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski /spr/ SĘDZIOWIE Włodzimierz Wójcicki, Eugeniusz Dąbrowski Protokolant Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 25 września 2017 r. w Łomży sprawy z powództwa A. P. przeciwko Gminie P. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 7 czer
Czytaj więcej»

I Ca 256/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasiedzenie udziałów
Sygn. akt I Ca 256/17 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie: Andrzej Kordowski Joanna Rawa Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017r. na rozprawie sprawy z wniosku A. M. (1) z udziałem D. M. (1) , N. M. , A. C. , A. S. (1) , J. S. (1) , J. S. (2) , P. S. , Z. S. , T. Z. i Z. Z. (1) o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Łomż
Czytaj więcej»

I Ca 329/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie
Sygn. akt I Ca 329/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Kordowski (spr.) Sędziowie: SSO Włodzimierz Wójcicki SSO Eugeniusz Dąbrowski Protokolant: Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 25 września 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt I C 64
Czytaj więcej»

I Ca 307/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: szkody w uprawach
Sygn. akt I Ca 307/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: SSO Joanna Rawa SSO Andrzej Kordowski Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Kołu (...) w Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda A. M. od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 8 czerwca 2017 r. sygn. akt I C 564/16
Czytaj więcej»

I Ca 356/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 356/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski /spr/ SĘDZIOWIE Wiesława Kozikowska, Eugeniusz Dąbrowski Protokolant Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r. w Łomży sprawy z powództwa M. K. (1) , K. K. i małoletniej N. K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę M. K. (2) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów
Czytaj więcej»

I C 746/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 746/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Joanna Rawa Protokolant: Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa T. P. , R. P. i J. P. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz T. P. kwotę 90.000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»