Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
364

I C 162/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 162/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 r., SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM w składzie: PRZEWODNICZĄCA: ANNA KACPRZYK, PROTOKOLANTKA: MONIKA CHRZANOWSKA, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 r. w Łomży, sprawy z powództwa D. O. przeciwko M. N. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, I powództwo oddala; II nakazuje wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łomży na
Czytaj więcej»

I C 160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2015-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015r. w Łomży sprawy z powództwa D. J. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 95.000 zł. I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda D. J. kwotę 65.000 / sześćdziesiąt pięć tysięcy /złotych wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 12.000 zł. o
Czytaj więcej»

I C 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-08-14

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : Joanna Rawa Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- naczelnika Urzędu Skarbowego w K. przeciwko A. C. (1) , R. C. i A. C. (2) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do Skarbu Państwa- Naczelnika Urzędu Skarbowego w K.
Czytaj więcej»

I C 168/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 168/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: ALICJA GŁADYSIAK po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S. (...) we W. przeciwko A. G. o zapłatę 137.063,95 zł. I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) S. (...) we W. na rzecz adwokata W. P. kwotę 7.200 zł., powiększoną o należny podatek VAT, tytułem w
Czytaj więcej»

I C 229/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 229/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r. w Łomży sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę, rentę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. S. , tytułem zadośćuczynienia, kwotę 300.000 /trzysta tysięcy/ złotych wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwo
Czytaj więcej»

I C 251/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014r SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: EWA MICIURA po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa C. R. przeciwko Gminie N. o zapłatę 259.275,62zł. 1 zasądza od pozwanej Gminy N. na rzecz powoda C. R. kwotę 188.698 / sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem/ złotych wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 264/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: SSO ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT: ANNA SOBIESKA po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa T. S. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w (...) o zapłatę 100.000 zł. 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki T. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pols
Czytaj więcej»

I C 336/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-12-11

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 336/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2013 r. SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM w SKŁADZIE: PRZEWODNICZĄCA: ANNA KACPRZYK, PROTOKOLANT: BEATA JAGIELSKA, po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 r. w Łomży, sprawy z powództwa J. S. (1) i P. S. przeciwko K. S. o uznanie umowy za bezskuteczną, I uznaje za bezskuteczną względem powodów J. i P. J. małżonków S. umowę darowizny zawartą w dniu 28 grudnia 2012 r. w formie aktu notarialnego, sporządzonego w
Czytaj więcej»

I C 378/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 378/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017r. w Łomży sprawy z powództwa (...) R. C. przeciwko I. C. (1) i P. C. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i wydanie I uznaje za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości R. C. , umowę darowizny z dnia 20 października 2012r., zawartą pomiędzy I. C. (2) a
Czytaj więcej»

I C 389/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 389/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Edyta Filipkowska po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2015r. w Łomży sprawy z powództwa R. T. przeciwko (...) S.A. w L. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda R. T. na rzecz pozwanego (...) S.A. W L. kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 389/13 UZASADNIENIE Powód R. T. wniósł o zasąd
Czytaj więcej»