Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
644

III U 522/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-12-12

Data publikacji: 2020-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III U 522/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : sędzia Jolanta Pardo Protokolant : st. sekr. sąd. Małgorzata Olszewska po rozpoznaniu 12 grudnia 2019 r. w Ł. , na rozprawie sprawy H. Ł. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o przeliczenie świadczenia na skutek odwołania H. Ł. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z (...) N
Czytaj więcej»

III U 523/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-07-18

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. w sprawie K 2/12 odnosi się do emerytów, którzy kontynuują zatrudnienie istniejące przed przyznaniem emerytury. Skutki tego wyroku są takie, że tylko w przypadku osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8.01.2009 r. do 31.12.2010 r. tj. po uchyleniu art. 103 ust. 2a ustawy o (...)
Sygn. akt III U 523/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Sławomir Bagiński Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 r. w Łomży sprawy A. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania A. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr (...) o
Czytaj więcej»

III U 638/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla wykazania uprawnień do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS koniecznym jest stwierdzenie koniunkcji: istnienia całkowitej niezdolności do pracy oraz jej powstania w okresach wymienionym w pkt 1 lub 2 tego przepisu, czyli przed ukończeniem 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, (...)
Sygn. akt III U 638/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : sekr. sąd. Małgorzata Wójcicka po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy J. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o rentę rodzinną na skutek odwołania J. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 27 czerwca
Czytaj więcej»

III U 722/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-10-08

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Niezgodność z Konstytucją przepisu art. 103a ustawy emerytalnej w odniesieniu do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. - bez konieczności rozwiązania stosunku pracy została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12, a zatem dopiero po (...)
Sygn. akt III U 722/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Sławomir Bagiński Protokolant : sekr. sąd. Anna Kowalska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. w Łomży sprawy I. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o wypłatę odsetek na skutek odwołania I. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 12 lipca 2013 r. N
Czytaj więcej»

III U 765/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-03-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: okres wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia nie jest wliczony do okresu pracy w szczególnych warunkach od osiagnięcia którego naliczane jest prawo do wcześniejszej emerytury
Sygn. akt III U 765/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu 19 lutego 2014 r. w Ł. na rozprawie sprawy H. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania H. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z 13 września 2013 r. Nr (...) oddal
Czytaj więcej»

III U 1045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: o uznaniu zatrudnienia za pracę w szczególnych warunkach nie przesądza nazwa stanowiska użyta przez pracodawcę, lecz pozytywna weryfikacja dokumentu pod kątem zgodności rzeczywiście wykonywanej przez pracownika pracy z ustawowymi wymaganiami.
Sygn. akt III U 1045/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Jolanta Pardo Protokolant : Sekr. Sąd. Grzegorz Brzeziński po rozpoznaniu 19 lutego 2014 r. w Ł. na rozprawie sprawy J. N. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek odwołania J. N. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z 23 października 2013 r. N
Czytaj więcej»

III Ua 6/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-03-26

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Sygn. akt III Ua 6/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Janusz Wyszyński Sędziowie : SSO Krzysztof Adamiak (spr.) SSO Stanisław Guziejko Protokolant : st. sekr. sąd. Małgorzata Olszewska po rozpoznaniu 16 marca 2018 r. w Ł. na rozprawie sprawy z odwołania D. C. przeciwko (...) Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. o ustalenie stopnia niepełnosprawności
Czytaj więcej»

III Ua 12/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Sygn. akt III Ua 12/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca : sędzia Jolanta Pardo (spr.) Sędziowie : Anna Kacprzyk Wiesława Kozikowska Protokolant : Małgorzata Olszewska po rozpoznaniu 29 listopada 2019 r. w Ł. , na rozprawie sprawy z odwołania J. G. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Oddziałowi Regionalnemu w B. P. Terenowej w Z. ) o odszkodowan
Czytaj więcej»

I Ca 36/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 36/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki (spr.) Sędziowie: Eugeniusz Dąbrowski Wiesława Kozikowska Protokolant: Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I Ca 40/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 40/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie: Anna Kacprzyk Andrzej Kordowski (spr.) Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży I Wydziału Cywilnego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt I C 826/
Czytaj więcej»