Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
822

I Ca 211/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-09-19

Data publikacji: 2020-04-02

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 211/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Joanna Rawa Sędziowie: Anna Kacprzyk (spr.) Andrzej Kordowski Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w C. o zapłatę na skutek apelacji powoda P. G. od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 14 maja 2019 r. sygn. akt I C 4
Czytaj więcej»

I Ca 211/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-09-19

Data publikacji: 2020-04-02

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 211/19 UZASADNIENIE Powód P. G. (1) w pozwie skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w C. o zapłatę wniósł o zasądzenie kwoty 50.000 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że strona pozwana nie zapewniła mu odpowiednich świadczeń zdrowotnych, które prawo nakazuje zapewnić osobie osadzonej. Powód podał, że do Zakładu Karnego w C. został przyjęty w dniu 27 czerwca 2016 r. i tego samego dnia został umieszczony w celi izolacyjnej. Nie została przyznana mu dieta lekkostra
Czytaj więcej»

I Ca 212/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2020-12-19

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 212/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Andrzej Kordowski Sędziowie: Wiesława Kozikowska (spr.) Eugeniusz Dąbrowski Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. i Zakładowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przy udziale interwenienta uboczn
Czytaj więcej»

I Ca 218/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-08-29

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 218/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Janusz Wyszyński (spr.) Sędziowie: Włodzimierz Wójcicki Andrzej Kordowski Protokolant: Beata Jagielska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) w (...) S.A. V. (...) w W. o zadośćuczynienie na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 23 kwietnia 2013 r., sy
Czytaj więcej»

I Ca 218/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I Ca 218/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Andrzej Kordowski / spr./ Sędziowie : Eugeniusz Dąbrowski, Wiesława Kozikowska Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018r.w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku K. C. z udziałem Gminy K. o rozgraniczenie na skutek apelacji wnioskodawcy i uczestnika postepowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 16 marca 201
Czytaj więcej»

I Ca 223/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-10-03

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 223/13 POSTANOWIENIE Dnia 3 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Janusz Wyszyński (spr.) Sędziowie: SSO Wiesława Kozikowska SSO Eugeniusz Dąbrowski Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2013 r. w Łomży na rozprawie sprawy z wniosku A. G. z udziałem M. G. ,j A. K. , D. G. , T. G. , B. J. , J. M. , A. N. D. N. , K. N. , W. N. Z. N. , B. P. o stwierdzenie zasiedzenia na skutek apelacji A. G. od post
Czytaj więcej»

I Ca 272/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-10-30

Data publikacji: 2019-12-31

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 272/19 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2019r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Wiesława Kozikowska (spr.) Sędziowie: Anna Kacprzyk A. K. Protokolant: Katarzyna Milewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2019r., w Ł. na rozprawie sprawy z wniosku A. G. z udziałem J. G. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia wstępnego Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 10 maja 2019r., w sprawie I Ns 429/18 postanawia : I zmie
Czytaj więcej»

I Ca 275/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-01-10

Data publikacji: 2020-04-02

trafność 100%

****** poczatektekstu (...) _01 [ Przewodniczący Krzysztof Adamiak 00:01:41.685 ] Sygnatura akt I Ca 275/18. Powód M. D. w dniu 11 stycznia 2018 roku wystąpił z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zakład Karny w C. o zapłatę kwoty 20.000złotych wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Jako podstawę żądania wskazał żądanie zadośćuczynienia w związku z doznaną krzywdą za cały okres pozbawienia wolności w tym zakładzie karnym i naruszeni
Czytaj więcej»

I Ca 278/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 278/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki /spr./ Sędziowie: Eugeniusz Dąbrowski Wiesława Kozikowska Protokolant: Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa W. A. Z. przeciwko I. K. o zapłatę na skutek apelacji powódki W. A. Z. od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 3 października 2014 syg. akt I C 841/12 I zmien
Czytaj więcej»

I Ca 281/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2015-10-23

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 281/15 POSTANOWIENIE Dnia 8 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Włodzimierz Wójcicki Sędziowie : Eugeniusz Dąbrowski, Andrzej Kordowski / spr./ Protokolant: Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Ł. na rozprawie sprawy z wniosku B. D. z udziałem K. D. , R. S. , R. J. , M. W. o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności na skutek apelacji uczestnika K. D. od postanowie
Czytaj więcej»