Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
845

I C 95/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-06-05

Data publikacji: 2020-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 95/20 UZASADNIENIE Powódka (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. –wnosiła o zasądzenie od W. C. kwoty 99.307,24 zł oraz 1.242 zł tytułem kosztów procesu. W uzasadnieniu żądania strona powodowa podnosiła, że w dniu 21.07.2017r. (...) S.A. zawarła z pozwanym umowę o kredyt gotówkowy. W dniu 29.03.2019r. nastąpiła zmiana nazwy kredytodawcy na (...) Bank (...) S.A. Pozwany zobowiązał się do spłaty kredytu w wysokości, na warunkach i w terminie ustalonym w umowie. Nie spłacił kredytu i
Czytaj więcej»

I C 56/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-06-26

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 56/20 UZASADNIENIE Powód K. P. wniósł o nakazanie Sądowi Okręgowemu (...) by natychmiast usunął dane i zdjęcie jego osoby z publicznego rejestru przestępstw seksualnych; zasądzenie od Sądu Okręgowego (...) kwoty 2000000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego, narażenie osoby powoda i jego rodziny na utratę zdrowia, a nawet życia, doprowadzenie osoby powoda i jego rodziny do rozstroju zdrowia, przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa, potraktowanie
Czytaj więcej»

I C 101/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2016r. Sąd (...) Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : (...) Protokolant : (...) po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowanie I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz R. M. tytułem zadośćuczynienia kwotę 65.000 ( sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lutego 2014r. do dnia 31
Czytaj więcej»

I C 135/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-06-03

Data publikacji: 2021-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 135/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0.0.0.0.a. Dnia 3 czerwca 2020 r., SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM w składzie: PRZEWODNICZĄCA: ANNA KACPRZYK po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa A. K. (2) przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w C. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda A. K. (2) na rzecz Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w C. kwotę 5.400 (pięciu tysięcy czterystu) złotych tytułem zwrotu kosztów za
Czytaj więcej»

I C 144/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2013-08-12

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C. 144/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : J. R. Protokolant : Monika Chrzanowska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko A. S. o nakazanie złożenia oświadczenia woli powództwo oddala. Sygn. akt I C 144/13 UZASADNIENIE Powód K. S. po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu wniósł w związku z odwołaniem darowizny o nakazanie pozwanej A. S.
Czytaj więcej»

I C 116/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 116/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : Joanna Rawa Protokolant : Monika Zuzga po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa- Dyrektorowi Zakładu Karnego w C. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od P. G. na rzecz Skarbu Państwa- Dyrektora Zakładu Karnego w C. kwotę 240 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proceso
Czytaj więcej»

I C 105/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2023-10-26

Data publikacji: 2023-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 105/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Natalia Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2023 r. w Łomży sprawy z powództwa R. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki R. K. kwotę 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

I C 120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie: PRZEWODNICZĄCA: JOANNA RAWA PROTOKOLANT: KATARZYNA MILEWSKA po rozpoznaniu w dniu 5października 2016 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa G. M. przeciwko K. W. (1) o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie I powództwo oddala; II zasądza od G. M. na rzecz K. W. (1) kwotę 5.897 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 12
Czytaj więcej»

I C 161/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 161/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : Andrzej Kordowski Protokolant : Anna Sobieska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko H. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego H. G. (1) na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 76.061,79 złotych (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt je
Czytaj więcej»

I C 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-08-14

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny w składzie : Przewodnicząca : Joanna Rawa Protokolant : Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- naczelnika Urzędu Skarbowego w K. przeciwko A. C. (1) , R. C. i A. C. (2) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do Skarbu Państwa- Naczelnika Urzędu Skarbowego w K.
Czytaj więcej»